De Ethische Commissie

De Ethische Commissie ziet er op toe dat dierproeven worden uitgevoerd binnen het wettelijke kader rond ethische toelaatbaarheid. Naast de evaluatie van dierproefaanvragen, staan zij ook in voor het inwinnen van informatie en het adviseren van zowel onderzoekers als beleidsmakers.

 

Opdracht

De Ethische Commissie heeft als opdracht:

 1. de evaluatie en goedkeuring van projecten
 2. het opstellen van ethische criteria rond dierproeven;
 3. advies verlenen aan onderzoekers, proefleiders en medewerkers over de ethische aspecten van dierproeven;
 4. een retrospectieve analyse uit te voeren waar mogelijk

 

Samenstelling

De Ethische Commissie is samengesteld uit ten minste zeven leden. Ieder project wordt dus beoordeeld door minstens zeven experten, waarin steeds de volgende specialisaties vertegenwoordigd zijn

 • ethiek
 • alternatieve methoden voor dierproeven
 • dierengezondheid en -welzijn
 • onderzoekstechnieken, proefopzet en statistische analyse

De dierenarts of deskundige belast met het toezicht op de gezondheid en het welzijn van de dieren, alsook een vertegenwoordiger van de Dierenwelzijnscel maken deel uit van de Commissie.

 

Criteria

Welke criteria worden gebruikt bij de beoordeling van een dierproefaanvraag? De Etische Commissie houdt in het bijzonder rekening met de volgende aspecten:

 • de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden;
 • het ontwerp van proeven, met inbegrip van de statistische aspecten;
 • de proefdiergeneeskundige praktijk
 • de huisvesting en verzorging van de dieren

Geen enkele proef die leidt tot een ernstige mate van pijn, lijden of angst die vermoedelijk lang zal duren en die niet kan worden verminderd, is toegestaan.

 

 

 

Hier kan je het volledige Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 rond de bescherming van proefdieren lezen.