Missie

Onze missie

InfoPunt ProefdierOnderzoek wil correcte informatie verstrekken over hoe, wanneer en waarom proefdieren worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Het InfoPunt is een communicatieplatform tussen wetenschappers en het brede publiek waar we kunnen discussiëren over de voor- en nadelen van proefdieronderzoek, maar ook over de wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang die geboekt wordt dankzij het gebruik van proefdieren. Aan de hand van correcte informatie kan ieder voor zich een morele afweging maken over het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek.  

Onze kijk op proefdieronderzoek

Wij geloven dat proefdieronderzoek essentieel is voor de vooruitgang op biomedische en fundamenteel wetenschappelijke vlak. Dat sluit niet uit dat proefdieronderzoek altijd uitgevoerd moet worden met zorg, respect en verantwoordelijkheid naar de betrokken dieren, en enkel door mensen die hiervoor de wettelijk verplichte opleidingen hebben gevolgd. Navolging van het 3V principe (verfijning, vermindering en vervanging) is van essentieel belang en als er alternatieven voorhanden zijn, moeten deze worden toegepast. Daarom zullen wij ook de vooruitgang bespreken op het gebied van de 3Vs van proefdieronderzoek om te stimuleren dat deze alternatieven gebruikt worden in de wetenschap. Goede wetenschap is enkel mogelijk met goede onderzoekspraktijken. Met andere woorden door het uitvoeren van goed ontworpen, ethisch verantwoorde experimenten, met strikte externe beoordeling en zorgvuldige verslaggeving, en waarbij dierenwelzijn nauwlettend in het oog wordt gehouden.