Transparantie kan stukken beter

Uit onderzoek van de European Animal Research Association (EARA) blijkt dat de biomedische sector in België nog een lange weg af te leggen heeft naar meer openheid over proefdieronderzoek.

EARA ging na hoe biomedische onderzoeksinstellingen in België proefdieronderzoek op hun website voorstellen. In 2018 beoordeelden ze de websites van 41 verschillende Belgische instellingen, zowel publieke als private, inclusief universiteiten en farmaceutische bedrijven. Aan de hand van een op maat-ontwikkeld beoordelingssysteem kregen de websites een transparantie score.

Uit het onderzoek bleek dat:

  • Op iets meer dan de helft (56%) van de websites een verklaring terug te vinden is waarin het gebruik van dieren in onderzoek en de rol van dierenwelzijn wordt toegelicht.
  • Iets meer dan de helft van de beoordeelde websites (56%) voldoet aan het criterium voor het verstrekken van ‘bijkomende informatie’, bijvoorbeeld over de gebruikte diersoort.
  • Bij bijna twee derde (61%) van de websites gaat het om een prominente vermelding van proefdieronderzoek – namelijk maximaal drie keer klikken vanop de startpagina.

In totaal werden 1.219 institutionele websites binnen de EU, en nog eens 100 websites van instellingen buiten de EU beoordeeld. EARA legde de resultaten van de studie voor aan de Europese Commissie.

België doet het gemiddeld

In vergelijking met andere EU-landen deed België het gemiddeld. Zo lag het percentage van de instellingen dat een verklaring over het gebruik van proefdieren op haar website had een stuk lager in Frankrijk (32%), Duitsland (34%) en Italië (39%), maar veel hoger in bijvoorbeeld Spanje (84%) en het VK (95%).

“Wij geloven dat de sector in België nog meer kan inzetten op toegang tot informatie en transparantie,” zegt EARA-directeur Kirk Leech. “Hoewel er bij veel instellingen ongetwijfeld vooruitgang is geboekt, zijn bijkomende stappen zeker nodig.”

“Websites spelen een steeds belangrijkere rol in het informeren van het publiek, de media en beleidsmakers, ook wanneer het gaat over proefdieren, hun welzijn en de rol die ze spelen bij biomedische vooruitgang voor mensen en dieren.”

Hoe het wel moet

De website-studie heeft EARA geholpen om best practices in kaart te brengen rond communicatie en openheid in de sector van de biowetenschappen, en ook waar er precies verbetering nodig is. De resultaten helpen EARA om niet alleen haar leden, maar ook de sector meer algemeen, te adviseren. Die tips zijn nu gebundeld in het EARA Communicatiehandboek.

Met behulp van de documentatie en technieken die in de loop van deze studie zijn ontwikkeld, is EARA van plan in de komende jaren de betrokken websites opnieuw te bezoeken en de evolutie rond openheid in kaart te brengen.

Lees het persbericht van EARA
EARA website study shows the Belgian biomedical sector must continue to improve openness on animal research