Wantoestanden in Duits proefdierenlabo

Afgelopen week doken schokkende beelden op uit een Duitse onderzoeksfaciliteit. Een undercover filmpje gemaakt door de Duitse dierenrechtenorganisatie Soko Tierschutz en het Britse Cruelty Free werd op YouTube gepubliceerd. Op de beelden is onder meer te zien hoe apen hardhandig worden aangepakt en een hond in zijn eigen bloed ligt in een kooi.

Elders op onze website onderstrepen we dat dierproeven, onder andere met apen en honden, een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld veiligheidstests van nieuwe medicatie. Bovendien moeten volgens de Europese wetgeving klinische studies (met mensen) voorafgegaan worden door onderzoek met proefdieren. Natuurlijk moeten hierbij de strenge ethische normen voor het welzijn van de proefdieren gerespecteerd worden. De beelden die opdoken van LPT wijzen uit dat die normen hier met de voeten getreden werden.

In strijd met de wet

De European Animal Research Association (EARA), opgericht om de Europese publieke en politieke besluitvormers beter te informeren over de behoefte aan en voordelen van het humane gebruik van dieren in biomedisch onderzoek, publiceerde een statement op haar website over de wantoestanden bij LPT:

“EARA was geschokt en ontzet bij het zien van de beelden van het laboratorium voor farmacologie en toxicologie (LPT) in Hamburg, Duitsland,” aldus directeur Kirk Leech. “Hoewel de beelden bewerkt zijn en we graag over de onbewerkte beelden zouden beschikken, onthult wat we nu konden zien onaanvaardbare schendingen van de wettelijke normen voor dierenwelzijn.”

“De behandeling van de dieren, de kooien waarin de apen worden gehouden, en de post-operatieve omstandigheden waarin sommige dieren werden achtergelaten, horen niet thuis in een eenentwintigste-eeuwse onderzoeksfaciliteit.”

Net als EARA zijn we bij Infopunt Proefdieronderzoek bovendien erg teleurgesteld dat LPT tot nu toe weigert om commentaar te geven. Dit stilzwijgen is een slechte zaak en besmeurt onrechtstreeks ook de reputatie van de duizenden onderzoekers en onderzoeksinstituten in Europa die wél de strenge normen van proefdieronderzoek volgen en veel aandacht besteden aan dierenwelzijn.

Link met België

Ook twee Belgische bedrijven werkten samen met LPT: argenX en Ablynx, beide gelegen in het wetenschapspark in Zwijnaarde, nabij Gent. In Het Laatste Nieuws gaven zij aan de beelden ernstig te nemen.

Joke Comijn van argenX: “We werken met dierproeven om potentiële geneesmiddelen te testen. Dat is niet uitzonderlijk voor een biotechbedrijven en gebeurt conform Europese regelgeving. Dierenwelzijn staat daarbij voorop.” Argenx distantieert zich van de acties die op enkele beelden te zien zijn omdat het dierenwelzijn daarop “duidelijk niet primeert.”

Argenx wil “de authenticiteit onderzoeken en dan begrijpen wat hier gebeurd is”, vervolgt Comijn. “We gaan aan LPT duidelijk maken dat we hier niet mee akkoord gaan. Dat onderzoek moet zo snel mogelijk rond zijn.” Indien de beelden authentiek zijn, zal Argenx “stappen ondernemen”.

Ook bij Ablynx, recent overgenomen door Sanofi, klinkt dezelfde taal: “Dit druist volledig in tegen onze manier van werken. We hebben strikte procedures en onze interne standaarden liggen zeer hoog,” aldus woordvoerder Sophie van Wel. “Als de externe partner die niet naleeft, wordt het contract onmiddellijk stopgezet.”

“Helaas is het nog steeds nodig om dierproeven te doen,” vervolgt van Wel. “We proberen dat zo veel als mogelijk te verminderen met methodes als in vitro-studies en computermodellen. We gebruiken enkel dierproeven als het niet anders kan. Maar dat moet gebeuren met respect voor het dier.”