Missie

Onze missie

InfoPunt ProefdierOnderzoek wil informatie verstrekken over hoe, wanneer en waarom proefdieren worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Het InfoPunt is een communicatieplatform waarop wetenschappers de voor- en nadelen van onderzoek met (en zonder) proefdieren kunnen schetsen, en de maatschappelijke en medische vooruitgang die geboekt wordt dankzij dierproeven kunnen kaderen. 

We geven regelmatig lezingen of zijn aanwezig op publieke events rond wetenschap, zoals ‘Dag van de Wetenschap’, Biotechdag of het Sound of Science festival (hou onze agenda in de gaten). Die gelegenheden geven ons de kans om rechtstreeks in discussie te treden met het brede publiek over de voor- en nadelen van proefdieronderzoek.

Meer transparantie

Juist omdat dierproeven maatschappelijk gevoelig liggen wordt er door betrokkenen vaak heel voorzichtig (of zelfs ontwijkend) over gecommuniceerd. Bij Infopunt Proefdieronderzoek zijn we ervan overtuigd dat enkel open en transparante communicatie het wederzijds begrip en de maatschappelijke discussie vooruit kunnen helpen.

Daarom staan we regelmatig de pers te woord, en zijn we beschikbaar voor al wie vragen heeft over proefdieronderzoek. Met alle antwoorden op tafel kunnen we individueel en als maatschappij de morele afweging maken over de omstandigheden en doeleinden van wetenschappelijke dierproeven.  

Onze kijk op proefdieronderzoek

Wij geloven dat proefdieronderzoek essentieel is voor de vooruitgang op biomedische en fundamenteel wetenschappelijke vlak. Dat sluit niet uit dat proefdieronderzoek altijd uitgevoerd moet worden met zorg, respect en verantwoordelijkheid naar de betrokken dieren, en enkel door mensen die hiervoor de juiste (en wettelijk verplichte) opleidingen hebben gevolgd.

Het principe van de 3Vs – verfijning, vermindering en vervanging – is van essentieel belang en als er alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, moeten deze ook worden toegepast. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe onderzoeksmethoden en -modellen, om op termijn nog meer dierproeven te kunnen vervangen door proefdiervrije alternatieven.

Goede wetenschap is enkel mogelijk met goede onderzoekspraktijken. Met andere woorden door het uitvoeren van goed ontworpen, ethisch verantwoorde experimenten, met strikte externe beoordeling en zorgvuldige verslaggeving, en waarbij dierenwelzijn bij elke stap ter harte wordt genomen.