Transparantie overeenkomst in België

Vanuit Infopunt Proefdieronderzoek hebben we de afgelopen maanden meegewerkt aan een transparantie overeenkomst dierproeven, ondertekend door bijna 20 Belgische universiteiten en bedrijven.

De overeenkomst omvat vier verbintenissen:

  1. meer klaarheid scheppen over hoe, wanneer en waarom er dieren in onderzoek gebruikt worden
  2. betere communicatie met de media en het publiek; o.a. over het implementeren van de alternatieven en het verminderen of verfijnen van dierproeven
  3. het brede publiek de gelegenheid bieden om kennis te maken met proefdieronderzoek en de regelgeving die daarop van toepassing is, bijvoorbeeld via open-labo dagen
  4. jaarlijks de impact van onze communicatie rapporteren en ervaringen delen

Zij engageren zich tot transparante, open communicatie over hun proefdieronderzoek. In samenwerking met BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science) en EARA (European Animal Research Association) zullen we op volgen of de ondertekenaars deze engagementen nakomen.

Deze bedrijven en universiteiten ondertekenden de overeenkomst

“Vooralsnog kunnen we niet zonder dierproeven,” verklaart Liesbeth Aerts, Infopunt Proefdieronderzoek. “Omdat dierenwelzijn voor ons allemaal belangrijk is, blijven onderzoekers inzetten op het Verminderen en Verfijnen van de proeven naast het toepassen en ontwikkelen van alternatieven (Vervangen van proeven): de 3 V’s. Deze transparantie-overeenkomst onderstreept het belang dat onderzoekers in België aan dierenwelzijn hechten. Door open te communiceren willen we meer duidelijkheid scheppen over wanneer, hoe en waarom experimenten met dieren momenteel noodzakelijk zijn.” Ze gaf ook een interview aan De Standaard.

EARA ondersteunt dit belangrijke initiatief van de biomedische sector in België ten volle,” benadrukt EARA directeur Kirk Leech. “Dankzij deze overeenkomst zal het brede publiek in België beter geïnformeerd worden over dierproeven en de rol die ze spelen binnen wetenschappelijk onderzoek. Meer openheid zal ook duidelijk maken welke inspanningen zowel de publieke als de privé-sector leveren om proefdiergebruik tot een minimum te herleiden en om betere alternatieven te ontwikkelen.” Eerder werden al gelijkaardige initiatieven uitgerold in het VK, Spanje en Portugal.

“We zijn tevreden dat een groot aantal van de bedrijven en instituten in België die met dieren werken of onderzoek met dieren financieren, zich bij deze engagementen aansluiten,” besluit Aerts, “Onze hoop is om zo naast het inzetten op de 3V’s ook de lat wat betreft transparante communicatie voor de gehele sector hoog te leggen.”

De volledige overeenkomst en een overzicht van de ondertekenaars is terug te vinden op de website van BCLAS.